AgexTR Oyun Forumu / Geleceğin Forum Dünyası AgexTR | Uygulamalar & Sosyal Medya Kategorisi Uygulamalar/Programlar Discord Discord Gelişmiş Ban
Discord Gelişmiş Ban
Barış Sarıçam
Discord Gelişmiş Ban
0
35
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Etiketler
ban discord gelişmiş

Konuyu Okuyanlar:1 Ziyaretçi
Şuan Offine!
Şuan Offine!
Barış Sarıçam Forum Kurucusu
**********
  • Konular75
  • Mesajlar181
  • Rep puanı 8
Komudun Adı: - Gelismisban.js
Komut için Gerekli Modüller: -discord.js - quick.db
Komut Açıklaması: -  Sunucunuzda Bir kişiyi Banlamak İçin Oylama Başlatır
Komutun Ekleneceği Yer: Komutlar
Kod :
const Discord = require('discord.js');
const db = require('quick.db');

exports.run = async (bot, message, args) => {
    if (!message.member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) return message.channel.send(":no_entry: **Bu komudu kullanabilmek için gerekli yetkiye sahip değilsin.**");
    let reason = args.slice(1).join(' ')
    if (!args[0]) return message.channel.send(":no_entry: Yasaklamak istediğiniz kullanıcıyı etiketleyiniz.")
    let user = message.mentions.users.first() || bot.users.get(args[0]) || message.guild.members.find(u => u.user.username.toLowerCase().includes(args[0].toLowerCase())).user

    if (!user) return message.channel.send(`Etiketlediğin kullanıcıyı sunucuda bulamadım.`)
    let member = message.guild.member(user)
    if (!member) return message.channel.send(`Etiketlediğin kullanıcıyı sunucuda bulamadım.`)
    if (member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) return message.channel.send(`**Kendimden Üstün Kişileri Yasaklayamam.**`)
    if (!reason) reason = 'Neden belirtilmemiş.'
  
    message.channel.send(`${user.tag}, adlı kullanıcıyı sunucudan yasaklayacağım emin misiniz? Eminseniz \`e\` işlemi iptal etmek ise \`h\` olarak cevaplayınız.`)
        let uwu = false;
            while (!uwu) {
                const response = await message.channel.awaitMessages(neblm => neblm.author.id === message.author.id, { max: 1, time: 30000 });
                const choice = response.first().content
                if (choice == 'hayır' || choice == 'h') return message.channel.send('? İşlem iptal **edildi.**')
                if (choice !== 'evet' && choice !== 'e') {
                message.channel.send('❓ Lütfen sadece **evet (e)** veya **hayır (h)** ile cevap verin.')
                }
                if (choice == 'evet' || choice == 'e') uwu = true
                }
                if (uwu) {
                try {
                await member.ban(reason + ` | Yetkili: ${message.author.tag} - ${message.author.id}`)
  
                message.channel.send(`**${user.tag}** adlı kullanıcı sunucudan yasaklandı.`)
                user.send(`**${message.guild.name}** adlı sunucudan **banlandınız!**\n*Sebep:* \`\`\`${reason}\`\`\``)

                let embed = new Discord.RichEmbed()
                    .setColor(0xffa300)
                    .setAuthor(`${user.username} adlı kişi yasaklandı!`, user.avatarURL||user.defaultAvatarURL)
                    .addField('Yasaklanan Kullanıcı', `${user.tag}-[${user.id}]`, true)
                    .addField('Yasaklayan Yetkili', `${message.author.tag}-[${message.author.id}]`, true)
                    .addField('Yasaklama Nedeni', reason, true);
                let membermodChannel = await db.fetch(`membermodChannel_${message.guild.id}`)
                if (!message.guild.channels.get(membermodChannel)) return
                else message.guild.channels.get(membermodChannel).send(embed)
            } catch(e) {
            message.channel.send(':warning: Bir hata var!')
        }
    } else return console.log('Hata var')
}

exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: true,
  aliases: ["gban", "ban"],
  permLevel: 0
};

exports.help = {
  name: 'gban',
  description: 'nblm',
  usage: 'gban'
};  
-_- Administration -_-